Gezonde school keurmerk

Vakanties en vrije dagen


Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie zaterdag   16-10-2021 t/m zondag  24-10-2021
Kerstvakantie zaterdag  25-12-2021 t/m zondag  09-01-2022
Voorjaarsvakantie zaterdag   26-02-2022 t/m zondag  06-03-2022
Goede vrijdag / Pasen vrijdag  15-04-2022 t/m maandag  18-04-2022
Meivakantie zaterdag    23-04-2022 t/m zondag  08-05-2022
Hemelvaart donderdag  26-05-2022 t/m zondag  29-05-2022
Pinksteren maandag  06-06-2022
Zomervakantie zaterdag  09-07-2022 t/m zondag  21-08-2022
 

Studiedagen

Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad studiedagen in te plannen. De geplande studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender die aan het begin van het schooljaar gedeeld wordt met ouders en ook te vinden is in de database van SchouderCom. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. De studiedagen voor schooljaar 2021/2022 zijn:

Maandag 25.10.2021
Vrijdag 25.02.2022
Woensdag 15.06.2022

Vrije dagen voor kleuters

Een aantal vrijdagen in het schooljaar hebben de kleuters de gehele dag vrij. Voor schooljaar 2021/2022 zijn dit de volgende dagen:


In 2021: Vrijdag 24-12-2021

 

Vakanties en vrije dagen