Gezonde school keurmerk

The Leader In Me


The Leader In Me

De Boomgaard heeft een bewezen pedagogische aanpak om onze kinderen voor te bereiden op hun toekomst, namelijk ‘The Leader in Me’. Deze aanpak helpt kinderen 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen de kinderen om regie te nemen en eigen keuzes te maken met oog op hun persoonlijke ontwikkeling.

Centraal in de aanpak staan 7 gewoonten, ontleend aan het gedachtegoed van Stephen Covey, schrijver van ‘The 7 habits of highly effective people’ (het meest bekroonde leiderschapsboek aller tijden). ‘The Leader in Me’ is speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs. Aan de hand van de 7 gewoonten van 'The Leader In Me' leren kinderen zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich gemakkelijk laat vertalen naar ‘zelf-leiderschap’ bij kinderen. De 7 gewoonten helpen kinderen om op basis van keuzemogelijkheden en argumenten zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen en hun tijd zinvol te besteden. Daarnaast leren wij kinderen bewust te worden van hun eigen zijn en kunnen, elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden.

Wat zijn de 7 gewoonten?

Gewoonte 1 - Wees proactief – Jij hebt invloed op je eigen leven.
Gewoonte 2 - Begin met het einddoel voor ogen - Maak een plan
Gewoonte 3 - Belangrijke zaken eerst - Eerst werken, dan spelen
Gewoonte 4 - Denk win-win - Iedereen kan winnen
Gewoonte 5 - Eerst begrijpen, dan begrepen worden - Luister voordat je praat
Gewoonte 6 - Synergie - Samen is beter
Gewoonte 7 - Houd de zaag scherp - Evenwicht voelt het best

Een logische opbouw

De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over JEZELF. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor JEZELF ZORGEN: het vinden van de innerlijke balans. Het is bijzonder om te ervaren hoe makkelijk kinderen zich termen als proactief en win-win eigen maken. De 7 gewoonten vormen een praktisch handvat bij het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden.


Robin: "Vanaf groep 1 krijg je een boekje om over jezelf in te schrijven."