Gezonde school keurmerk

Toekomstgericht onderwijs

Toekomstgericht onderwijs

Op De Boomgaard geven we ons onderwijs toekomstgericht, ontwikkelingsgericht en waardegericht vorm. We kijken verder dan alleen goede resultaten bij (Cito)toetsen. We maken onze leerlingen wegwijs in de samenleving, zodat ze klaar zijn voor succesvol functioneren in ‘de wereld van de toekomst’.

Om toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden maken we gebruik van moderne lesmethodes. Vanaf groep 4 werken kinderen met Snappet. Snappet is een device waarmee ieder kind toegang heeft tot les- en oefenmateriaal, aansluitend bij de persoonlijke onderwijsbehoefte van het kind. De kinderen in groep 4 t/m 6 maken hierbij gebruik van een tablet. De kinderen in groep 7 en 8 maken hierbij gebruik van een Chromebook.

Naast onze moderne leermethodes maken wij hierbij gebruik van The Leader In Me aanpak, waarbij de kinderen met behulp van 7 gewoontes stevig in de maatschappij komen te staan. Kinderen leren om regie te nemen en eigen keuzes te maken met oog op hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast leren kinderen zichzelf te ontwikkelen en/of relaties met anderen te versterken.

Bij wereldoriëntatie wordt basiskennis en vaardigheden aangeleerd die kinderen helpen in hun ontwikkeling. Het accent ligt sterk op creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking binnen een thematische aanpak. Onderzoek en ontdekken is een belangrijk onderdeel tijdens het thematisch werken.Kjeld: "Op school leren we ook met robots te werken."