Gezonde school keurmerk

MR / GMR


Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgesteld in de ‘wet medezeggenschap op scholen’. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op De Boomgaard. Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn, de verkeersveiligheid, vakantierooster, andere vrije dagen en beleidsmatige zaken die betrekking hebben op het onderwijs op De Boomgaard. De MR op De Boomgaard telt zes vertegenwoordigers. Drie personeelsleden en drie ouders. De directeur woont de vergaderingen op verzoek van de MR bij en heeft een adviserende rol. De vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders worden door de MR uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Mocht u vragen hebben aan de MR, dan kunt u hen een bericht sturen via SchouderCom.


Ouderraad

De Boomgaard heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad op onze school bestaat uit vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen van De Boomgaard. Voor onze school is de ouderraad erg belangrijk. De ouderraad ondersteunt de school zowel financieel als organisatorisch bij verschillende activiteiten. Hierbij kunt u denken aan activiteiten als Sinterklaas, kerst, sportdag en afscheid groep 8. Mocht u een vraag hebben aan de ouderraad, dan kunt u hen een bericht sturen via SchouderCom.


MR / GMR