Gezonde school keurmerk

Milieubewuste school

Milieubewuste school

We willen als school het goede voorbeeld geven en de kinderen motiveren milieubewust te handelen. De Boomgaard is de eerste school in de Hoeksche Waard die het predicaat 'Afvalvrije School' verdiende.

Als school vinden wij het belangrijk om kinderen bewust te maken om milieubewust te handelen. Dat betekent onder meer het scheiden van afval bij de bron en zo veel mogelijk hergebruiken. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan milieubewust zijn en verzorgen we (schoolbrede) thema’s, zoals een project rondom zwerfafval en heeft groep 8 oude apparatuur verzameld, zodat dit gerecycled kan worden.


Jip: "Op onze school gebruiken we zo min mogelijk plastic, wij zorgen goed voor het milieu!"