Gezonde school keurmerk

Ons gebouw


Ons gebouw

De Boomgaard is gevestigd in het multifunctioneel centrum ‘Dorpshart. Onze school heeft zowel een groot deel van de onderwijsruimte op de begane grond als op de eerste verdieping. Op de begane grond bevinden zich de lokalen voor de groepen 1 t/m 4. De lokalen van de groepen 4 t/m 8 bevinden zich op de eerste verdieping. Onze lokalen zijn licht en overzichtelijk.

De leerpleinen

De school beschikt over verschillende leerpleinen die worden ingezet om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Zo beschikt de school in de centrale hal over een leerplein voor de kleuters. Op het kleuterplein kunnen kinderen door middel van verschillende activiteiten de wereld om zich heen ontdekken en onderzoeken.

Voor de middenbouwgroepen is er een leerplein waar zij kunnen werken op de computer, hun presentatie kunnen oefenen op het kleine smartbord en hier bevindt zich ook de mediatheek met veel informatieve boeken die de kinderen kunnen gebruiken voor hun onderzoeken tijdens wereldwijzer. Voor de bovenbouwgroepen is er een leerplein op de eerste verdieping. Hier zijn verschillende werkplekken waar de kinderen zelfstandig kunnen werken.

Het speelplein

Het speelplein is verdeeld in twee zones: een groot speelplein aan de voorzijde met een zandbak en diverse speeltoestellen voor de onder- en middenbouw en een speelplein aan de achterzijde voor de bovenbouw met een zone voor voetbal/ streethockey en groot speeltoestel.


Isa: "Onze school is mooi, gezellig en modern."