Gezonde school keurmerk

Buitenschoolse opvang


Kinderopvang 'de Hoeksche School'

OBS De Boomgaard biedt onder de vlag van de ‘Hoeksche School’ kinderopvang aan. Dit met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang als partner. Met deze stichting werken we aan onderwijs en opvang vanuit één pedagogische visie in een zogenaamd integraal kindcentrum IKC. Zo bieden wij ouders een totaalpakket educatie, opvang, ontwikkeling, zorg en vrije tijd in een veilige en stimulerende omgeving waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. Op onze buitenschoolse opvang wordt gewerkt met het concept GAAV! Dit staat voor de gave/talent van het kind en voor hoe we willen dat kinderen de buitenschoolse opvang ervaren, namelijk gaaf leuk, cool. De visie van GAAV! is dat er een activiteitenaanbod ligt, gemaakt voor en dóór kinderen. Inspraak van kinderen krijgt dus een grote rol.

Tussenschoolse opvang

Op de website van De Hoeksche School Kinderopvang leest u meer over ons aanbod www.dehoekscheschool.nl/kinderopvang

Voor een persoonlijke offerte kunt u contact opnemen per e-mail info@ko-dehoekscheschool.nl of via ons telefoonnummer 0186 – 65 00 20

Een andere BSO mogelijkheid is via Kibeo. Op de website van Kibeo leest u meer over het aanbod.Feline: "Tijdens de BSO doe je leuke spelletjes met juf Mieke."