Buitenschoolse opvang


Kinderopvang    ' Hoeksche   School '

OBS De Boomgaard biedt onder de vlag van de ‘Hoeksche School’ kinderopvang aan. Dit met Stichting Kinderopvang Cromstrijen SKOC als partner. Met deze stichting werken we aan onderwijs en opvang vanuit één pedagogische visie in een zogenaamd integraal kindcentrum IKC. Zo bieden wij ouders een totaalpakket educatie, opvang, ontwikkeling, zorg en vrije tijd in een veilige en stimulerende omgeving waar ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.
Op onze buitenschoolse opvang BSO wordt gewerkt met het concept GAAV! Dit staat voor de gave/talent van het kind en voor hoe we willen dat kinderen de BSO ervaren, namelijk gaaf leuk, cool. De visie van GAAV! is dat er een activiteitenaanbod ligt, gemaakt voor en dóór kinderen. Inspraak van kinderen krijgt dus een grote rol.

Op de website van SKOC leest u meer over ons aanbod www.skoc-kinderopvang.nl

Voor een persoonlijke offerte kunt u contact opnemen:
Per e-mail: info@skoc-kinderopvang.nl of telefonisch via 0186 – 65 00 20

Een andere BSO mogelijkheid is via Kibeo. Op de website van Kibeo leest u meer over het aanbod.Kinderopvang ‘Hoeksche School’