Gezonde school keurmerk

Early bird school


Early bird school

Op De Boomgaard vinden we een goede beheersing van het Engels belangrijk. Als eerste erkende EarlyBird-school in de regio werkt OBS De Boomgaard al jaren nauw samen met dit landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Onze kinderen krijgen Engels van groep 1 t/m 8.

Wij vinden het belangrijk om Engels vanaf groep 1 aan te bieden omdat:

  • Onze maatschappij zich continu verder internationaliseert. Het aanbieden van VVTO (vroeg vreemdetalenonderwijs) is hierdoor steeds meer van belang voor onze kinderen.
  • Communicatie in het Engels is belangrijk in deze internationale maatschappij. De wereld is makkelijker bereikbaar geworden door het internet. Door het gebruik van computergames, films, internet, komen kinderen al vroeg in aanraking met het Engels.
  • Voorbereiding op het tweetalig vervolgonderwijs en op onze internationaliserende samenleving.
  • Jonge kinderen maken zichzelf de Engelse taal spelenderwijs snel eigen.
  • Kinderen het leuk vinden om een ‘nieuwe’ taal te leren.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Early Bird www.earlybirdie.nl


Robin: "Op onze school krijg je Engels vanaf groep 1."