Gezonde school keurmerk

Meer-/ hoogbegaafdheid


Meer-/hoogbegaafdheid

Op De Boomgaard hechten wij veel waarde aan passend onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen onderwijs krijgen aangeboden op hun eigen niveau, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wat betreft de meer- en hoogbegaafde leerlingen, hanteren wij op onze school de doelstelling ‘Het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs aan deze leerlingen, met bijzondere aandacht voor het aanspreken en stimuleren van de potentie’.

Binnen ons onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen besteden wij onder andere aandacht aan:
- Het welbevinden van de leerlingen. De kinderen hebben een positief beeld van zichzelf en van de school. Zij presteren op een niveau dat past bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteit en zijn zich bewust van hun talent. Daarbij zijn ze in staat om uitdagende leerstof te hanteren en leren zij om te gaan met frustraties.

- Het uitdagen van de leerlingen. Door het aanbod van verrijkingsmaterialen worden de kinderen uitgedaagd, zodat zij gemotiveerd blijven voor het onderwijs.

Aanbod

In de klas krijgen alle kinderen werk aangeboden op hun eigen niveau, waarbij er tevens sprake is van het compacten van lesmateriaal. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd om de leerlingen extra uitdaging te kunnen bieden. Dit gebeurt door middel van verrijkingsmateriaal, in de vorm van verbreding en/of verdieping.

Naast het compacten van de lesstof en het aanbod van verrijkingsmateriaal werkt De Boomgaard met een verrijkingsgroep. Eén keer per week komen de leerlingen samen om te werken aan uitdagende opdrachten die betrekking hebben op hun ontwikkeling. Dit heeft onder andere betrekking op het ‘leren leren’ en de behoefte aan het ‘hogere orde denken’, wat mede gestimuleerd wordt door middel van ontwerpend en onderzoekend onderwijs.

Talentbegeleiders

Op De Boomgaard zijn wij gericht op het opdoen van kennis en ervaring ten aanzien van de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Mede om deze reden is er binnen de school een leerkracht als talentbegeleider werkzaam zijn. Zij specialiseert zich in de begeleiding van de kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging, met behulp van de inzet van de verrijkingsgroep. Indien nodig ondersteunt de talentbegeleider tevens de leerkrachten bij de begeleiding van de meer- en hoogbegaafde kinderen in de reguliere klas.Elin: "In de Plusklas verzinnen en ontwerpen we nieuwe dingen."