Gezonde school keurmerk

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze tussen 12.00 en 13.00 uur onder toezicht in hun klas met hun eigen groep doorbrengen. Wanneer u uw kind op school wil laten overblijven, dient u dit van tevoren telefonisch tussen 8.00 en 9.00 uur te melden op school aan de dienstdoende coördinator deze zit in de personeelskamer. De vergoeding voor het overblijven op school bedraagt 2,- per keer per kind. Dit bedrag wordt ’s ochtends contant voldaan bij de overblijfcoördinator. Voor de vaste overblijvers kan een betaalwijze per bank voor 10 weken vooruit worden afgesproken. Dan worden 9 weken in rekening gebracht voor de dagen dat uw kind overblijft. Restitutie bij (incidenteel) geen gebruik maken van de overblijfregeling is echter niet mogelijk. Er zijn kwartaalbedragen per kind vastgelegd.

1 keer overblijven per week 15,- per 10 weken
2 keer overblijven per week 30,- per 10 weken
3 keer overblijven per week 45,- per 10 weken
4 keer overblijven per week 60,- per 10 weken

Meer weten?

Meer informatie over de overblijfregeling kunt u bij de aanmelding verkrijgen of u kunt telefonisch op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag terecht op school tussen 8.00 en 9.00 uur. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door de MR.

Presley: "Dan kun je leuk met andere kinderen spelen."