Gezonde school keurmerk

Extra ondersteuning


Extra ondersteuning

Kinderen op De Boomgaard voelen zich gezien en veilig, kunnen zichzelf zijn en weten dat zij gewaardeerd worden. Wij benadrukken steeds dat ieder zijn eigen talenten heeft en vervallen niet ‘stempels’. Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Bij het leren, de omgang met anderen of omdat hij/zij even niet zo goed in zijn/haar vel zit. We kijken dan, samen met de ouders en waar nodig met externe deskundigen, wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en/of zich beter te gaan voelen. Wij werken bijvoorbeeld samen met Leestalent, Mens op School, Careyn en schoolmaatschappelijk werk.

In ons ondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel staat welke stappen wij nemen en welke hulp wij kunnen bieden. Als het niet lukt om binnen de school de juiste ondersteuning te bieden, dan kunnen we de hulp inroepen van ons samenwerkingsverband. Hoe dit werkt staat omschreven in het ondersteuningsplan van het SWV28.04


Floortje: "Als je extra hulp nodig hebt, dan helpt de juf je graag."