Gezonde school keurmerk

Schoolgids


Schoolgids

Hier kunt u onze schoolgids lezen. In de schoolgids staat praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. De inhoud van de schoolgids geeft u een beeld van de gang van zaken op De Boomgaard. De informatie in de schoolgids is bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind en voor ouders/ belangstellenden die extra informatie willen over de gang van zaken dit schooljaar. U kunt hier de schoolgids downloaden.Wat staat er in de schoolgids

Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over:

  • Wat leren de kinderen op onze school
  • De zorg voor kinderen
  • Wat ouders en school van elkaar mogen verwachten
  • De sfeer op onze school
  • De resultaten en verbeterpunten van onze school


Schoolgids