Gezonde school keurmerk

Thematisch werken


Wereldwijzer

Wereldoriëntatie wordt op De Boomgaard thematisch aangeboden. We noemen dit WERELDWIJZER. Hierbij richten wij ons op onderzoekend en contextrijk leren. Als school zijn wij ervan overtuigd dat kinderen het beste leren binnen een zinvolle en betekenisvolle context. Binnen WereldWijzer bieden wij de onderwerpen thematisch aan. De thema’s zijn concreet en bieden veel mogelijkheden voor de kinderen om vanuit eigen interesse te werken en te verdiepen. De thema's beslaan drie hoofdgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Daarnaast zijn de vakken techniek, culturele vorming, burgerschap, tekenen, muziek en drama hierbij geïntegreerd.

Vanaf de kleuters werken we al in thema’s. In een periode van ongeveer 3 werken wordt thematisch gewerkt aan een onderwerp (bijvoorbeeld 'Wonen' of 'Dieren in Nederland'). Door de thema's in volgorde op elkaar af te stemmen, zowel tussen als binnen de leerjaren, ontstaat er een samenhangend geheel. Binnen de thema's zijn drie belangrijke pijlers te herkennen, namelijk:

De groepsgerichte leerkrachtles

De leerkracht vervult een belangrijke rol, ook al werken de kinderen veel zelfsturend aan hun thema. Minimaal één keer per week geeft de leerkracht een themales.

Keuzemomenten

Een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.

De rijke leeromgeving

Écht adaptief te kunnen werken, wordt er tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen, door gebruik te maken van veel soorten materialen en bronnen. Aan het einde van het thema presenteren de kinderen hun bevindingen aan elkaar. Hierbij leren de kinderen verschillende presentatietechnieken te gebruiken. Ook wordt er door de kinderen zelf gereflecteerd op gestelde leerdoelen.


Puck: "De wereld maakt je wijzer tijdens wereldwijzer."