Gezonde school keurmerk

Gezonde school

Gezonde school

De Boomgaard heeft het keurmerk gezonde school. Dit betekent dat wij als school op verschillende manieren tijd besteden aan gezondheid, namelijk:

Gezondheidseducatie

Aan de hand van de vier pijlers bieden wij de kinderen van onze school gezondheidseducatie aan.
1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Tussendoortjes en traktaties

Als gezonde school vinden wij gezonde tussendoortjes en beweging erg belangrijk. Wij vragen aan ouders om hun kind gezonde tussendoortjes mee naar school te geven. Als school stimuleren we kinderen om meer fruit te eten. Dit doen we onder andere door het programma Schoolfruit, waar je als school voor kan worden ingeloot. Ook vragen we van ouders om gezonde traktaties te maken en uit te delen wanneer kinderen hun verjaardag vieren.

Beweging

Naast de nodige beweging die de kinderen krijgen door tijdens de pauze buiten te spelen, biedt de school twee keer per week lessen bewegingsonderwijs aan. Deze lessen worden gegeven door een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepen 4 en 5 krijgen in plaats van twee keer per week bewegingsonderwijs, een keer per week een les bewegingsonderwijs, daarnaast krijgen zij een keer per week zwemles.


 

Sil: "Juf Jildau geeft leuke gymlessen."