Tussenschoolse opvang


Het overblijven


Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om het overblijven in de lunchpauze te regelen. Sinds augustus 2006 is de school eindverantwoordelijk voor het overblijven. Een groep vrijwilligers begeleidt de kinderen tijdens het overblijven en houdt toezicht. Bij goed weer wordt er buiten gespeeld, bij regen blijven de kinderen binnen. Er zal één overblijfkracht per 15 kinderen aanwezig zijn. Wij vragen u alleen gebruik te maken van de overblijfregeling als er geen andere mogelijkheden tot opvang zijn. Kinderen die overblijven nemen zelf brood mee. Drinken kunt u zelf meegeven óf via de schoolmelk centrale aanvragen via een formulier, deze is op school te verkrijgen. Geeft u ze a.u.b. geen koolzuurhoudende drankjes mee, zoals cola e.d.


 

Vergoeding


De vergoeding voor het overblijven op school bedraagt € 2,00 per keer per kind. Dit bedrag wordt contant door het kind voldaan bij het overblijven. In plaats daarvan kan ook een kaart met tien strippen à € 20,00 worden gekocht. Voor de vaste overblijvers kan een girale betaalwijze per 10 weken vooruit worden afgesproken. Dan worden 9 weken in rekening gebracht voor de dagen dat uw kind overblijft. Restitutie bij, incidenteel, geen gebruik maken van de overblijfregeling is echter niet mogelijk. Er zijn kwartaalbedragen vastgesteld. Voor één, twee, drie of vier keer overblijven per week is het tarief per kind vastgesteld op respectievelijk € 15, € 30, € 45 en € 60.


 

Aanmelden


Wanneer u uw kind op school wilt laten overblijven, dient u dit van tevoren telefonisch 0186 - 60 27 60 tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden op school aan de dienstdoende ouder, deze zit bij de conciërge. Een briefje voor die tijd in het daarvoor bestemde vakje bij de conciërge kan ook. Wilt u zo nodig ook aangeven of een kind nog bijzondere aandacht behoeft, denk aan allergie of medicijnen. U kunt uw kind ook voor één of meerdere dagen vast op de overblijflijst laten zetten. Wanneer het om één of andere reden niet zal overblijven, ook bij ziekte, dient u uw kind af te melden. De overblijfkracht neemt alleen verantwoording voor leerlingen die aangemeld zijn.


 

Meer weten?


Meer informatie over de overblijfregeling kunt u op school verkrijgen of telefonisch 0186 - 60 27 60 tussen 8.00 uur tot 8.30 uur, op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag.

Overblijven in de lunchpauze