Schooltijden & contact

Schooltijden:


‘s morgens
‘s middags
8.30 - 12.00 uur
13.00 - 15.00 uur
Op woensdag eindigt voor iedereen de lesdag om 12.30 uur.
De woensdagmiddag is vrij voor alle groepen.

De vrijdagmiddag is vanaf 12.00 uur vrij voor de groepen 1 t/m 4.

De kleuters spelen veelvuldig buiten. Als het weer dat niet toelaat,
spelen ze in ons ruime speellokaal.

De andere groepen hebben een ochtendpauze van 10.20 - 10.35 uur.
 

Kom oogsten op "De Boomgaard"