Ria de Groot


Ria de Groot
Leerkracht groep 3
r.degroot@obsdeboomgaard.nl

Overige taken:
Lid medezeggenschapsraad
Leescoördinator
Coördinator ICT
Bedrijfshulpverlener

Sterk onderwijsaanbod met krachtige accenten...