Contact OBS De Boomgaard


De schooltijden zijn:
‘s morgens 08.30 -12.00 uur
‘s middags 13.00 -15.00 uur
Op woensdag eindigt voor iedereen de lesdag om 12.30 uur. De woensdagmiddag is vrij voor alle groepen. De vrijdagmiddag is vanaf 12.00 uur vrij voor de groepen 1 t/m 4. De kleuters spelen veelvuldig buiten. Als het weer dat niet toelaat, spelen ze in ons ruime speellokaal. De andere groepen hebben een ochtendpauze van 10.20 - 10.35 uur.

+61 (0) 3 8376 6284